tasma do dzielarki chleba

Jak dbać i sprawdzać, taśmy transportujące w maszynach piekarniczych ?

Prowadzenie piekarni w sposób efektywny może być skomplikowane. Jednym z najczęstszych wyzwań, z jakimi muszą zmagać się technicy utrzymania ruchu w zakładzie, jest konserwacja i skuteczne monitorowanie taśm transportujących.

Odpowiednie ustawianie i kontrolowanie taśm, tak aby były jak najdłużej sprawne, jest często trudne do osiągnięcia. Wpływa na to wiele czynników. Oto kilka krytycznych obszarów, jakie należy wziąć pod uwagę, próbując rozwiązać problem z taśmą transportującą, która nie pracuje jak należy.

konserwacja maszyny piekarniczej
konserwacja maszyny piekarniczej

Sprawdź obecności, zanieczyszczeń i nagromadzeń ciasta pod powierzchnią taśmy

Najczęstszą przyczyną awarii taśmy jest nagromadzenie się produktów lub surowców (ciasto, mąką) na dolnej stronie taśmy transportującej lub na wałkach napędowych. Często skutkuje to utworzeniem nagaru lub uwypuklenia na części wałka prowadzącego, co może prowadzić do nieprawidłowego prowadzenia taśmy transportującej w jednym lub drugim kierunku. Inspekcja taśmy transportującej pod kątem problemów mechanicznych i czystości powinna być częścią regularnych czynności wykonywanych przez pracowników utrzymania ruchu.

tasmy do maszyn piekarniczych
tasmy do maszyn piekarniczych

Sprawdź, czy maszyna oraz konstrukcja transportera jest dobrze wypoziomowana

W przemyśle piekarskim i cukierniczym zmiany rodzajów produktów i linii produkcyjnych są na porządku dziennym. Zwykle oznacza to, że istniejące systemy taśm transportujących lub maszyny są przenoszone oraz modyfikowane, aby spełnić wszystkie wymagania produkcyjne. W trakcie tego procesu łatwo może dojść do sytuacji, gdy rama taśmy transportującej jest nierówna lub niewypoziomowana. Gdy maszyna lub konstrukcja transportera jest źle ustawiona, taśma transportująca ma tendencję do przesuwania się w kierunku jednej ze stron. Co skutkuje w większości przypadków, rozdarciem taśmy lub w najlepszym wypadku jej nad szarpnięciem. Można to sprawdzić za pomocą zwykłej poziomicy. Po każdorazowym, serwisie lub przemieszczeniu maszyny zawsze skontroluj jej pracę oraz transporterów na których znajdują się taśmy.

Upewnienie się, także że konstrukcja transportera ma poprawne kąty i jest prawidłowo skręcona. Jest to również bardzo łatwe do do wykonania. Wystarczy zmierzyć wymiary od jednego rogu do przeciwległego rogu po obu stronach taśmy transportującej. Wymiary powinny być sobie równe. Jeśli wymiary się różnią, można je większości przypadków skorygować, większość producentów transporterów wyposaża swoje urządzenia w odpowiednie regulacje. Używa się ich do skoordynowania wymiarów i kątów w maszynie.

Sprawdź, czy wszystkie wałki są w dobry stanie

Często do regulacji taśmy używa się złego wałka w urządzeniu. Jest to częsty problem, gdy w maszynie zamontowanych jest kilka wałów, po których chodzi taśma. Zacznij od sprawdzenia, czy każdy wałek  jest właściwie połączony i ustawiony względem ramy maszyny. Do regulacji pracy taśmy używaj tylko wałków napinających i rolek pracujących na biegu jałowym. Jeśli to możliwe, unikaj wałka napędowego do regulacji taśmy.

Sprawdź, czy taśma transportująca została poprawnie wykonana

W branży produkującej pasy transportowe zwykle uważa się, że wszystkie taśmy są idealnie zrobione, niestety nie zawsze tak jest. W przypadku niewłaściwego rozcięcia taśmy, może pojawić się łuk lub krzywizna, co skutkuje niedokładnym przemieszczaniem się pasa transportowego. Jeśli podczas łączenia taśmy (np. przez zszywanie lub zgrzewanie) nie zostanie zachowana poprawna jej pozycja, na pewno spowoduje to nierównomierne przemieszczanie się taśmy w maszynie. Jeśli podejrzewasz, że tak jest, zdejmij taśmę transportującą z urządzenia i połóż na stole lub podłodze, sprawdź, czy taśma posiada łuki lub jest po prostu krzywa. Jeśli taśma nie jest prosta, sprawia problemy w trakcie pracy, musi zostać koniecznie wymieniona.

Przyczyny i rozwiązania problemów, wadliwej pracy taśmy transportowej

  • Mechaniczne zakłócenia – sprawdź łożyska i ustaw poprawnie rolki napinające oraz skontroluj poziom i prawidłowe kąty ramy urządzenia;
  • Uszkodzone łączenie taśmy – jeśli taśma nie jest zgrzewana, można spróbować wymienić łączenie. Jeśli zniszczone jest połączenie zgrzewane, należy wymienić taśmę (jeśli taśma nie jest zabrudzona można wykonać nowe połączenie);
  • Uszkodzona taśma – wymiana może być konieczna, w niektórych przypadkach taśmę da się naprawić;
  • Wybrzuszanie taśmy na wałkach transportera – koniecznie wyczyść wałki oraz spodnią część taśmy. Jeśli tego nie zrobisz może to doprowadzić do uszkodzenia taśmy lub całego urządzenia;
  • Nierównomierne prowadzenie taśmy – Sprawdź czy urządzenie stoi na stabilnym podłożu, sprawdź czy wszystko jest skręcone i równe. Jeśli tak, to możesz dodać klin prowadzący na spodniej części taśmy. Taśma może mieć też nieprawidłowy rozmiar lub być wadliwie zrobiona.